Vilda och odlade köksväxter

Vilda och odlade köksväxter

Om bloggen

Här kan du följa mina odlingar, föredrag och kurser samt när jag besöker marknader.

Planterat vårbrodd, smultron & ängsyra

Vilda växterPosted by Karin E Lundström Tue, May 03, 2016 13:37:07

När man odlar fleråriga eller perenna grönsaker så bör/ skall man dela plantorna

vart 3-5 år. Jag delar dem var femte år.

Jorden förbereder jag med att gödsla den med stallgödsel, som grundgödsling och

det blir oftast då som jag gödslar med stallgödsel.

Som jag har skrivit tidigare så gödslar jag med Nässel- och/ eller åkerfräkenvatten

under sommaren och aska på tidig vår och hösten.

Den vänstra bilden ser ni vårbrodd och den högra ängssyra.

För att rötterna skall rota sig bättre, så lägger jag lite aska i gropen och på med lite

jord som täcker aska. Askan innehåller fosfor som gör att rötterna rotar sig bättre.

  • Comments(0)//odla.homeopat.org/#post377