Vilda och odlade köksväxter

Vilda och odlade köksväxter

Om bloggen

Här kan du följa mina odlingar, föredrag och kurser samt när jag besöker marknader.

Kulturarv, mångfald och lantsorter.

DiversePosted by Karin E Lundström Sat, June 15, 2013 18:26:17

KULTURARV

Till vårt kulturarv räknas även våra köksväxter - eller inte verkar det som.

Myndigheterna har förstått att det är viktigt att bevara våra gamla raser det vill

säga lantraser som exempel fjällko, linderögrisen och många lantraser av höns.

Varför förstår de inte att köksväxterna också är värda att bevara och att de även

är ett kulturarv.

Skall fröfirmorna bestämma vilka grönsaker vi skall odla, det vill säga vilka fröer

som är till försäljning. Det är inte alla som vill odla dessa fröer.

Lena Israelsson har skrivit boken ” Köksträdgården - det gröna arvet.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Man pratar mycket om att bevara den biologiska mångfalden. Men det verkar

inte som om vi skall få tillgång till en mångfald av köksväxter.

I slutet på 1800-talet fanns en uppsjö av olika sorter som försvann under början

av 1900-talet. Många av dessa är försvunna och en del av dem blev förvildade, tack

och lov för det och en del fortsatte envist att odla gamla sorter på gårdarna som de

gjort tidigare. Annars hade ännu fler sorter försvunnit.

LANTSORTER

Lantsorter är en köksväxt som odlats och därmed bevarats på gårdar, område eller

län i några eller många generationer exempel är gråärt, bondböna med mera.

Min åsikt är att även de förvildade köksväxter bör räknas dit, för de har odlats och

sedan spridit sig från gårdarna till omgivningen. ”Föreningen Sesam” är en förening

som vill och har bevara köksväxterna.

Bilden visar ett axplock av mina egna odlade fröer, ärter och bönor.

Samtliga är ett kulturarv, biologisk mångfald och lantsorter av köksväxter.

  • Comments(0)//odla.homeopat.org/#post16